Wierzytelność

W języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla scharakteryzowania pozycji wierzyciela. Czyli jest to uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia, którym obarczony jest dłużnik.

Występują różne rodzaje wierzytelności, związane z określonym rodzajem działalności, posiadające określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność bankowa, wierzytelność ubezpieczeniowa.