Windykacja karna

Obejmuje ona prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, który w niedozwolony sposób dokonał uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołał na bazie tegoż majątku nowy podmiot gospodarczy, udaremnił wyrok sądu lub na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności dokonał oszustwa na szkodę wierzyciela.