Windykacja komornicza i pokomornicza

W jej wyniku możliwe staje się poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.