Windykacja sądowa

Przeciwko dłużnikowi uzyskuje się tytuł egzekucyjny (wyrok sądowy, nakaz zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności.