Windykacja

W okresie Cesarstwa Rzymskiego, czyli od początku naszej ery wprowadzono instytucję prawną rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Czynność windykacyjną dzielimy najczęściej na: windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, ma to doprowadzić do spłaty należności oraz windykację sądową przeprowadzaną w przypadkach, gdy dłużnik nie przejawia chęci współpracy. Sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.