Wypłaty dla klientów SKOK Kujawiak

0
73

Od 18 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao S.A.

Z dniem 8 stycznia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Zgodnie z ustawą o Bankowym Fundusz Gwarancyjnym klientom SKOK Kujawiak, w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy, zostaną wypłacone pieniądze.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych w danej SKOK, a w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Fundusz postanowił, że klientom SKOK Kujawiak pieniądze będą wypłacane od 18 stycznia, poprzez sieć Banku Pekao SA. To jeden z banków z którym BFG ma umowy na wypłacanie środków gwarantowanych.

Wcześniej zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak przedstawił BFG listę deponentów.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here