Za mały zasiłek pogrzebowy? Firmy przygotowujące pochówki popadły w dług

0
64

Zadłużenie zakładów pogrzebowych przekracza 14 mln zł. Najbardziej zadłużone są firmy mazowieckie, śląskie i łódzkie.

Biznes związany z chowaniem zmarłych ma zaplecze w postaci pieniędzy wypłacanych przez ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego, a mimo to niektóre firmy przygotowujące pogrzeby popadły w długi. Dlaczego nie płacą w terminie za usługi świadczące im przez kontrahentów?

Zasiłek pogrzebowy wynosi dziś maksymalnie 4 tys. zł (a nie jak wcześniej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia krajowego, czyli ponad 6 tys. zł).

W bazie danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej zapisano już 643 firmy z branży pogrzebowej. Ich długi wynoszą łącznie ponad 14,2 mln zł. Eksperci z KRD policzyli, że średnie zadłużenie jednej firmy wynosi ponad 22 tys. zł. Zdaniem analityków to niewiele, bowiem cała branża może być warta nawet kilka miliardów złotych. – Znaczna część tego sektora działa w szarej strefie – uważa Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.

Zagrożeni utratą płynności

Najwięcej dłużników działa w województwach: śląskim (106 firm), mazowieckim (92 firmy) i wielkopolskim (62 firmy). Łączne zadłużenie firm z branży pogrzebowej zarejestrowa-nych w tych województwach wynosi: 3,38 mln zł na Mazowszu, niemal 2,95 mln zł na Śląsku i ponad 647 tys. zł w Wielkopolsce.

Jednak pod względem średniego zadłużenia liderem jest województwo lubu-skie. To ono znalazło się na pierwszej pozycji. 18 firm działających na tamtejszym rynku, ma łączne długi sięgające niemal 683 tys. zł. – Zatem na jedno przedsiębiorstwo w Lubuskiem, notowane w KRD, przypada prawie 38 tys. zł niespłaconego zadłużenia. To ponad 70 procent więcej od średniej – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu KRD. Najmniejsze zadłużenie mają firmy z województwa warmińsko-mazur-skiego. 12 przedsiębiorstw zalega tam na kwotę ponad 83 tys. zł.

Nie płacą bankom i dostawcom

Za najwięcej niespłaconych zobowiązań odpowiadają firmy zajmujące się produkcją trumien, urn i wieńców oraz firmy, które odpowiadają za organizację pogrzebów, dzierżawę lub sprzedaż grobów i opiekę nad nimi. Najczęściej nie płacą one na czas firmom finansowym, głównie bankom (niemal 44 proc. zadłużenia ogółem). W zestawieniu największych wierzycieli znalazły się też firmy z branży przemysłowej (ponad 15 proc.).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here