Zajęcie komornicze

Wierzyciel mając tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności kieruje sprawę do komornika o egzekucję. Komornik zajmuje co może. Komornicy rzadko wynoszą z domu sprzęty. Poprzestają głównie na wynagrodzeniach za pracę, zajęciu samochodu, rachunku bankowego lub sprzedaży nieruchomości. Gdy komornik niczego nie jest w stanie wyegzekwować, wydaje postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Niestety postanowienie takie nie kończy problemów dłużnika.