Zanim podżyrujesz pożyczkę…

0
73

…zastanów się, ile ryzykujesz.

O ile wszystkim wiadomo, że żyrowanie pożyczki czy kredytu to nic innego, jak poręczenie gwarantujące spłatę tego zobowiązania, to już nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje prawne i finansowe pociąga za sobą taka uprzejmość.

Przede wszystkim, decydując się na poręczenie cudzej pożyczki, zgadzamy się ją spłacać w sytuacji, gdy z różnych przyczyn przestanie spłacać ją pożyczkobiorca. Dlatego też, jako potencjalny poręczyciel (żyrant) zostaniesz gruntownie sprawdzony przez bank pod kątem zdolności kredytowej. Będziesz musiał udokumentować swoje dochody oraz poinformować o swoich zobowiązaniach (rachunkach, kredytach, kosztach utrzymania, alimentach itp.).

Jeśli zdecydujesz się udzielić poręczenia, informacja o nim znajdzie się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Oznacza to, że… spadnie twoja zdolność kredytowa, ponieważ jesteś współodpowiedzialny za zobowiązanie i możesz zostać obciążony spłatą żyrowanej pożyczki. Nawet jeśli główny pożyczkobiorca spłacałby ją sumiennie i bez opóźnień – poręczenie ma wpływ na twoją zdolność kredytową. Pamiętaj o tym, jeśli sam planujesz wziąć kredyt albo pożyczkę (czy choćby kartę kredytową) w okresie trwania umowy poręczenia.

Weź także pod uwagę, że nawet jeśli ufasz osobie, za którą chcesz poręczyć, nie jesteście w stanie przewidzieć sytuacji losowych, które mogą uniemożliwić spłatę zobowiązania głównemu pożyczkobiorcy.

Jeśli będziesz zmuszony do spłacania cudzych długów, a nie będziesz chciał lub mógł wywiązać się z tego obowiązku, grozi ci zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę albo majątku, a twoja historia kredytowa ulegnie pogorszeniu tak samo, jak u osób niespłacających pożyczek i kredytów.

Co prawda po spłacie cudzego długu to ty stajesz się wierzycielem głównego pożyczkobiorcy (możesz domagać się od niego zwrotu pieniędzy przed sądem i z pomocą komornika), ale nie masz pewności, że jego sytuacja finansowa umożliwi ci odebranie swoich należności.

Także śmierć głównego pożyczkobiorcy nie zwolni cię od obowiązku spłaty zobowiązania, za które będziesz odpowiadał wraz ze spadkobiercami.

Jeśli jednak zdecydujesz się poręczyć za pożyczkobiorcę, zwróć uwagę, czy w umowie poręczenia został zawarty punkt o niezwłocznym powiadomieniu poręczyciela o tym, że pożyczkobiorca nie spłacił należności (raty pożyczki, bądź całości, jeśli nie była ona spłacana w ratach) – unikniesz odsetek karnych, jeśli uregulujesz dług w terminie. Najlepiej jednak zadbać o to, by w umowie poręczenia ograniczyć swoją odpowiedzialność tylko do długu, bez należności dodatkowych (np. odsetki karne, koszty windykacji). Możesz także poręczyć tylko za część pożyczki. Masz także prawo zastrzec, że bank – zanim wystąpi do ciebie o spłatę cudzego długu – wyczerpie inne możliwości ściągnięcia pieniędzy od głównego pożyczkobiorcy.

Zanim jednak podpiszesz umowę poręczenia, przemyśl dwa razy, czy warto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here