Podatkowe zwolnienia dla „frankowiczów”

Rozporządzenie przewiduje m.in., że urzędy skarbowe nie będą żądać PIT od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułów zabezpieczonych hipotecznie kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe. Podatek nie będzie pobierany także w przypadku, gdyby kredytobiorca uzyskał od banku przychód w wyniku zastosowania przez bank ujemnych stóp procentowych. Rozporządzenie przewiduje, że … Czytaj dalej Podatkowe zwolnienia dla „frankowiczów”