Eurogospodarka

3490 POSTY

Artykuły:

Rozwój sektora biogazu rolniczego

Naturalny proces zastępowania starszych generacji nowymi można obecnie najlepiej zaobserwować w sektorze energetyki i odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w biopaliwach transportowych produkowanych z biomasy...

Krajobraz polizboński

Czyżby dlatego, że po kilkuletniej walce polityków w końcu wszedł w życie Traktat Lizboński? Jest on kompromisowym wynikiem wynegocjowanym przez państwa członkowskie po zablokowaniu...

Kryzys gospodarczy a plany emerytalne realizowane w Unii Europejskiej

Fundusze emerytalne bardziej odporne na kryzys Jak wynika z badań prowadzonych przez europejskie instytucje, systemy emerytalne, choć silnie związane z rynkiem finansowym, są o wiele...

Bezgraniczni

Bez wiz, a jedynie na podstawie specjalnych kart pobytu, granicę polskobiałoruską będą mogły przekraczać osoby mieszkające w 30-kilometrowym pasie nadgranicznym. Po polskiej stronie obejmie...

Co się dzieje z lokatą po śmierci lokatodawcy?

Wydanie pisemnej dyspozycji daje możliwość wskazania osoby lub osób z kręgu najbliższych, którym w razie śmierci właściciela rachunku będą z niego wypłacone pieniądze. Środki...

Najnowsze

Już ponad 500 bloków zamierza zainstalować fotowoltaikę

Wielki sukces programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach...

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa 2021-2027 

Podsumowanie zakończonego z sukcesem procesu negocjacji Umowy Partnerstwa na...

Od 7 kwietnia nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Rok 2023 przynosi ze sobą wiele zmian w prawie...

Polacy wyciągają finansowe wnioski na przyszłość – wiedza ekonomiczna to podstawa

Widmo spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie, a...