Pieniądze z unijnego Programu FEnIKS trafią do samorządowych instytucji

0
209

Wsparcie dla nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, projektowanie oferty włączającej lokalne społeczności i poprawa warunków działania instytucji kultury w mniejszych miejscowościach – to założenia, którymi kieruje się MKiDN otwierając program dla 139 średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Będzie to możliwe dzięki decyzji o rozszerzeniu katalogu uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej VII Priorytetu Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze wniosków unijnego Programu FEnIKS. Rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów umożliwi budowę nowoczesnej infrastruktury kultury, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

– Chcemy zapewnić mieszkańcom średnich miast dobre warunki do korzystania z oferty kulturalnej oraz wzmocnić społeczności lokalne. Możliwość realizacji wspólnych sąsiedzkich działań, wymiany i czerpania z wiedzy, wzmacnia tożsamość – podkreśla Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Zależy nam na eliminowaniu barier, takich jak wysokie koszty rozrywki czy ograniczony dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami – dodaje.

Średnie miasta, które znalazły się na liście, cechuje utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych. Charakteryzuje je odpływ ludności do dużych ośrodków (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym), upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejące się społeczeństwo, jak również zmieniający popyt na niektóre usługi oraz niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy. Miasta te zmagają się z niezadowalającą dostępnością terytorialną, w tym niedostatecznymi połączeniami transportowymi z innymi miastami i z obszarem funkcjonalnym, zarówno w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych, jak i siatki połączeń w transporcie zbiorowym. W efekcie następuje osłabienie bazy ekonomiczno-finansowej tych samorządów, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia oraz warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowy nabór do unijnego Programu FEnIKS

Najbliższy nabór wniosków w trybie konkurencyjnym rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 30 września 2024. Szczegółowe informacje, w tym regulamin wyboru projektów, będą dostępne od 24 maja br. na stronie http://poiis.mkidn.gov.pl/feniks

Lista średnich miast, z których mogą zgłaszać się wskazane podmioty

https://www.gov.pl/attachment/0179d436-5610-42e7-ab44-0337115e357c

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.