Specjalny mechanizm wspierania wyludniających się regionów UE

Komisja Europejska uruchamia specjalny mechanizm wspierania talentów. Ma on wspierać regiony UE dotknięte przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym w szkoleniu, zatrzymywaniu i przyciąganiu ludzi, umiejętności i kompetencji niezbędnych do radzenia sobie ze skutkami przejścia demograficznego. Wykorzystane zostaną m.in. fundusze z polityki spójności.

Jak argumentuje KE, państwa członkowskie stoją w obliczu gwałtownego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Liczba ta zmniejszyła się o 3,5 mln osób w latach 2015–2020; oczekuje się, że do 2050 r. spadnie o dodatkowe 35 mln. 

Aż 82 regiony w 16 państwach członkowskich, w których mieszka prawie 30 proc. ludności UE, są poważnie dotknięte tym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym, niskim odsetkiem absolwentów szkół wyższych i wyższych uczelni lub ujemnym bilansem mobilności ludności w wieku 15–39 lat. Regiony te stoją w obliczu szczególnych wyzwań strukturalnych, takich jak nieefektywność rynku pracy, systemów kształcenia, szkolenia i kształcenia dorosłych, słabe wyniki w dziedzinie innowacji, zarządzania publicznego czy rozwoju przedsiębiorstw oraz niski dostęp do usług. 

Niektóre z tych regionów już znajdują się w „pułapce niedoboru talentów”, podczas gdy inne są narażone na to ryzyko w najbliższej przyszłości. Jeżeli sytuacja ta pozostanie nierozwiązana, zagrozi ona długoterminowemu dobrobytowi UE – przestrzega KE.

Nowy „mechanizm wspierania talentów” będzie opierać się na kilku filarach. Już w tym roku ruszy projekt pilotażowy, aby pomóc regionom w opracowaniu, konsolidacji i wdrożeniu dostosowanych do potrzeb i kompleksowych strategii oraz określenie odpowiednich projektów mających na celu szkolenie, przyciągnięcie i zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników. 

Także w 2023 roku zostanie uruchomiona nowa inicjatywa pn. „Inteligentne przystosowanie regionów do transformacji demograficznej”. Chodzi o wsparcie regionów o ujemnym saldzie migracji ludzi młodych w dostosowaniu się do przejścia demograficznego i inwestowania w rozwój talentów za pomocą polityki ukierunkowanej na konkretny obszar. 

Za stymulowanie innowacji i możliwości tworzenia miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji będą z kolei odpowiadać programy polityki spójności i międzyregionalne inwestycje innowacyjne.  

Jak argumentuje Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, ze wszystkich pułapek związanych z rozwojem pułapka niedoboru talentów jest jedną z najbardziej niepokojących, ponieważ pozbawia nasze regiony ich najlepszych i najzdolniejszych umysłów. „Polityka spójności oparta na podejściu ukierunkowanym na konkretny obszar może być katalizatorem pomagającym regionom zatrzymać, rozwijać i przyciągać talenty. Jest to warunek uniknięcia zwiększonych dysproporcji terytorialnych w całej UE” – dodaje Ferreira.

W ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej ogłoszone zostanie zaproszenie do składania wniosków na innowacyjne działania w celu przetestowania rozwiązań ukierunkowanych na konkretne obszary, realizowanych przez kurczące się miasta, które stawiają czoła wyzwaniom związanym z rozwojem, zatrzymaniem i przyciąganiem wykwalifikowanych pracowników.

KE podkreśla, że mechanizm jest pierwszą kluczową inicjatywą w 2023 r. wspierającą Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest nadanie nowego impulsu do przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji. Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, przypomina, że celem Europejskiego Roku Umiejętności jest promowanie sposobu myślenia o przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji w kontekście szybko zmieniającego się rynku pracy.

„Chcemy zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i w pełni wykorzystać potencjał cyfrowej i ekologicznej transformacji w sposób sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu. Jest to dobra okazja dla regionów borykających się z trudnościami w przyciąganiu lub zatrzymywaniu wykwalifikowanych pracowników, aby zidentyfikować przeszkody, które uniemożliwiają ich przedsiębiorstwom i pracownikom zwrócenie się ku bardziej produktywnym i przyszłościowym sektorom” – argumentuje komisarz. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Zdjęcie – fot. PE.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
spot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Kiedyś cerber, dzisiaj strateg. Jak zmienia się rola dyrektora finansowego?

Wysokie koszty działalności, przyspieszony rozwój technologii i nieustająca zmiana...

Gorączka złota NBP. Polska na podium kupujących królewski kruszec

Narodowy Bank Polski ruszył niedawno z nową akcją marketingową,...

Firmy mogłyby natychmiast dostać swoje pieniądze

86 proc. podmiotów z sektora MŚP wystawia faktury z...

„Podatki płacimy, korzyści widzimy”. IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli...