Sprawozdanie KE nt. polityki spójności

Fundusze europejskie z perspektywy finansowej 2014-2020 przyczyniły się do uruchomienia inwestycji o łącznej wartości 731 mld euro, z czego 535 mld euro zostało sfinansowane przez UE – wynika z przyjętego przez Komisję Europejską sprawozdania podsumowującego wdrażanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do końca 2021 roku.

To kolejne obowiązkowe roczne sprawozdanie podsumowujące ewolucję realizacji finansowej funduszy ESI z okresu programowania 2014–2020. Okres finansowania 2014–2020 upływa z końcem 2023 roku, zgodnie z tzw. zasadą N+3.

Jak wynika z dokumentu, do końca 2021 roku dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym wsparcie otrzymało ponad 4 mln małych i średnich przedsiębiorstw; ponad 55 mln osób skorzystało z unijnych funduszy skierowanych na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego, umiejętności i edukacji. 

Zdolność produkcji energii wzrosła o ponad 3 600 megawatogodzin rocznie dzięki odnawialnym źródłom energii, a roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych zostało zmniejszone o 2,6 terawatogodzin rocznie. Odpowiada to ilości energii elektrycznej zużywanej przez około 720 tys. gospodarstw domowych przez cały rok.

Wsparciem objęto 2,3 mln projektów realizowanych w sektorze rolnym i na rzecz MŚP na obszarach wiejskich w celu zwiększenia konkurencyjności oraz tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z kolei w sektorze rybołówstwa i akwakultury utrzymano 44 tys. miejsc pracy i stworzono możliwość zatrudnienia ponad 6 tys. nowych pracowników.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne – czytamy w sprawozdaniu – były ponadto jednym z najważniejszych instrumentów wspierających państwa członkowskie i regiony w stawianiu czoła pandemii COVID-19 i jej skutkom gospodarczym. Dzięki tymczasowej elastyczności wprowadzonej do polityki spójności ze względu na stan zagrożenia zdrowia publicznego państwa członkowskie otrzymały możliwość przeniesienia niewykorzystanych środków z polityki spójności do obszarów priorytetowych takich jak opieka zdrowotna, rozwiązania w zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze czasu i wsparcie na rzecz MŚP.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne były wydatkowane od wybuchu pandemii w 2020 i 2021 roku w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb instytucji medycznych, naukowców, właścicieli przedsiębiorstw, pracowników i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto miliony osób o niskich umiejętnościach uzyskały dostęp do szkoleń, w wyniku których wiele z nich uzyskało dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji.

Fundusze odegrały również decydującą rolę we wspieraniu środków w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, renowacji budynków i integracji rynku jako kluczowych czynników bezpieczeństwa energetycznego UE. Polityka spójności pomogła państwom członkowskim i regionom w zwalczaniu ubóstwa energetycznego, a także w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i tworzeniu trwałych miejsc pracy w sektorze budowlanym – podkreślono w sprawozdaniu.

Fundusze ESI, będące jednym z największych instrumentów inwestycyjnych w ramach budżetu UE, wspierają spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną regionów Europy, a także ich odporność i zdolność do wyjścia z kryzysu, z którym borykały się w ubiegłych latach. Obejmują one: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

PGE mecenasem kieleckiego Muzeum Narodowego

PGE Polska Grupa Energetyczna objęła mecenatem Muzeum Narodowe w...

Wstrzymywanie płatności. Połowa firm przyznaje, że choć raz to zrobiła

Wstrzymywanie płatności jest jedną z przyczyn zatorów płatniczych w...

Pesymistyczne nastroje rynków finansowych

Mimo słabnącego wpływu pandemii, konsekwencje wojny w Ukrainie znacząco...