Fundusze na infrastrukturę, klimat, środowisko. Startuje największy program krajowy w całej UE

Prawie 29,3 mld euro, z czego 24,2 mld euro z funduszy UE przeznaczymy na inwestycje i przedsięwzięcia w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Pieniądze przeznaczymy m.in. na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, budowę dróg, rozwój kolei, ochronę środowiska i zdrowia oraz kulturę. 

Podczas konferencji inaugurującej realizację programu zaprezentowane zostały priorytety programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz informacje na temat naborów w poszczególnych sektorach objętych programem. Podczas wydarzenia przedstawiciel Komisji Europejskiej wręczył ministrowi funduszy i polityki regionalnej decyzje zatwierdzające program. Odbyło się to w obecności ministrów i wiceministrów Rządu RP oraz beneficjentów funduszy unijnych.

Inauguracja programu to z jednej strony zwieńczenie wielu miesięcy pracy nad dokumentami programowymi, z drugiej – początek realizacji programu, który przyniesie wiele ciekawych projektów – rozpoczął minister Grzegorz Puda.

Program uwzględnia nowe wyzwania i priorytety, przed którymi stoi cała Europa, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko skupi się na realizacji wybranych celów Polityki Spójności, dotyczących bardziej ekologicznej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy.

To wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w inauguracji nowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Jest to największy program inwestycyjny w Unii Europejskiej, który przeznaczy ponad 24 miliardy euro z budżetu UE na ochronę środowiska i klimatu, zachowanie bioróżnorodności, czystą energię i transport, podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce. Program ten będzie szansą na stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości i podniesienie poziomu życia polskich obywateli i tym samym stanowić będzie znaczący impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Przede wszystkim jednak program ten jest kolejnym wyrazem solidarności i współdziałania państw Unii Europejskiej na rzecz umocnienia pokoju w Europie, ochrony jej wartości i zapewnienia dobrobytu jej narodów – powiedział Normunds Popens, pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Celem programu jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju. Będzie się to działo poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej. FEnIKS jest największym w Polsce i Unii Europejskiej programem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Fundusze będziemy inwestować w projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale będziemy wspierać także kulturę i ochronę zdrowia. Program obejmie zatem wiele obszarów. Przy realizacji programu FEnIKS będziemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń z realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wsparcie FEnIKS obejmie 5 kluczowych obszarów – energetykę, środowisko, transport, zdrowie i kulturę. Najwięcej środków przeznaczymy na transport i energetykę. Inwestycje wspierane z programu będą realizowane między innymi przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Realizacja programu FEnIKS pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Plany obejmują poszerzenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych.

FEnIKS to także rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko wesprze proces modernizacji infrastrukturalnej kraju oraz pozwoli na realizację niezbędnych inwestycji. Będziemy się koncentrować na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast – zaznaczył szef MFiPR.

Ambitne cele rozbudowy polskiej infrastruktury wymagają odważnych decyzji finansowych. Od blisko ośmiu lat realizujemy inwestycje zmieniające oblicze polskich dróg i kolei. Dzieje się tak dzięki środkom pochodzącym z różnych źródeł: krajowych, w tym zarówno państwowych, jak i samorządowych oraz źródeł unijnych. Aby móc nadal realizować kluczowe dla rozwoju Polski projekty, potrzebne są źródła finansowania. Z pewnością w nowej perspektywie unijnej zrealizujemy wiele inwestycji z udziałem dofinansowania unijnego – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Planowane inwestycje w sektorze środowiska powinny przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu oraz ochrony bioróżnorodności. Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami i odpadami komunalnymi.

Program FEnIKS to największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że to ciężka praca wielu środowisk społecznych, gospodarczych, naukowych i administracji, dzięki której udało nam się wynegocjować ponad 24 mld euro, w tym aż 9 mld euro na energię i środowisko. Dzięki tym środkom z nowego programu będziemy mogli realizować ważne dla gospodarki i środowiska inwestycje. Środki te będą wspierały m.in. poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, redukcję gazów cieplarnianych, rozwój sieci ciepłowniczych i magazynów energii, a także adaptację do zmian klimatycznych oraz zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Przed nami więc nowe wyzwania i priorytety, które przyczynią się do szybszego rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wśród priorytetów pozostaje inwestowanie funduszy europejskich w system ochrony zdrowia. Zaplanowane są inwestycje w kluczowych obszarach systemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich dostępności i skuteczności. Obszarem wymagającym szczególnego wsparcia ze środków FEnIKS jest psychiatria dzieci, młodzieży i dorosłych. Adresatem działań będą wszystkie poziomy opieki zgodnie z reformą psychiatrii.

W ramach programu FEnIKS ministerstwo zdrowia będzie odpowiadać za wdrażanie działań infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia. Ministerstwo dysponuje ok. 815 mln euro (wkład UE – 650 mln euro, środki krajowe – 165 mln euro). Te pieniądze przeznaczymy na wzmocnienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poprawę infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w szpitalach ponadregionalnych, wsparcie ratownictwa medycznego i reformę psychiatrii. Naszym głównym celem jest zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń w ramach POZ, AOS oraz opieki psychiatrycznej – mówił wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

W sektorze kultury środki zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kultury oraz atrakcyjności turystycznej miejsc dziedzictwa historycznego.

W obydwu obszarach objętych programem będą realizowane także kryteria transformacji ekologicznej i cyfrowej. Planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu – zarówno ruchomych, jak i nieruchomych. Jednocześnie będziemy rozwijać instytucje kultury oraz wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas uroczystej inauguracji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z efektami realizacji poprzednika programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, czyli Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na terenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pokazane zostały projekty związane z bezpieczeństwem. Był z nami Rogatek – bohater kampanii Kolejowe ABC, Państwowa Straż Pożarna prezentująca sprzęt kupiony dzięki dofinansowaniu z POIiŚ, a PKP PLK S.A. zaprezentowała kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”.  Zaprezentowane zostały zdjęcia i eksponaty na wystawie „POIiŚ o przeszłości”. 

Źródło: Materiały prasowe. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
spot_img
spot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Modele windykacji faktoringowej

Jakie modele windykacji mogą stosować firmy faktoringowe? W jaki...

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Zanim jednoznacznie odpowiemy na pytanie w jakich przypadkach restrukturyzacja...

Transport i produkcja najmniej tolerancyjne dla spóźnialskich

Opóźnienia w płatnościach są nie tylko finansowym wyzwaniem, lecz...

Mają pieniądze, ale nie płacą

Mimo że mają pieniądze i powinni płacić, świadomie tego...