Krakowski Bank Spółdzielczy podwoił wynik finansowy

W przeciągu 7 miesięcy Krakowski Bank Spółdzielczy zyskał więcej niż w całym ubiegłym roku. Ponad 50 milionów złotych brutto na początku trzeciego kwartału 2022 roku zwiastuje rekord, jakiego nie było w całej 120-letniej historii Banku.

Bank zbiera plon nowego otwarcia, jakim były odważne decyzje personalne podjęte przez radę nadzorczą. Dzięki nim KBS wzmocnił pozycję rynkową i rozpoczął proces innowacji w bankowości spółdzielczej na skalę, jakiej do tej pory nie było.

„Bank uniknął konieczności wdrożenia planu naprawy. Stało się tak dzięki decyzjom rady nadzorczej, która dokonała zmian w zarządzie w czerwcu 2020 roku. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że ten ruch był kluczowy dla odbudowy znaczenia rynkowego KBS. Nasze istotne wskaźniki nadzorcze, w tym wymogi kapitałowe, są w pełni rynkowo spełnione. Oczekujemy, że roczny wynik finansowy potwierdzi naszą pozycję i będzie dowodem na to, że rada nadzorcza podjęła niezbędne kroki w kierunku koniecznego rozwoju KBS” – mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skoczek.

Stabilna pozycja Banku pozwoli na większą aktywizację nowych klientów, a przede wszystkim na przepracowanie pełnej digitalizacji procesów bankowych we współpracy z najlepszymi renomowanymi firmami zewnętrznymi. Nowy model biznesowy Banku to również ewolucja kultury organizacji i motywacji jego pracowników.

„Wsparcie rady nadzorczej umożliwiło zarządowi ustabilizowanie sytuacji Banku i w krótkim czasie osiągnięcie rekordowych wyników. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie pracowników. Ich stałe wspieranie klientów, społeczności lokalnych i przedsiębiorców jest imponujące. Chciałabym wyrazić moją wdzięczność całemu zespołowi za determinację, zaangażowanie i ciężką pracę” – dodaje prezes zarządu Tomasz Styczyński.

Rosnący zysk KBS wynika z istotnej poprawy rentowności działania na poziomie operacyjnym, w tym na utrzymaniu dyscypliny kosztowej na zakładanym poziomie. Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym samodzielnym i niezrzeszonym bankiem spółdzielczym w Polsce. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce prowadził nową usługę płatniczą Visa Mobile, która rewolucjonizuje płatności w sieci.

Źródło informacji: Krakowski Bank Spółdzielczy. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Pod koniec ub. roku Polacy zgromadzili na kontach rekordowe 859 mld zł

Największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych były depozyty bieżące...

LikePOS – mobilny terminal płatniczy dla klientów firmowych PKO BP

Klienci biznesowi PKO Banku Polskiego mogą już korzystać z...

Apel Społecznej Rady Fiskalnej. Konieczne zmiany w ustawie budżetowej

Poprawienie przejrzystości finansów publicznych, podniesienie nakładów na edukację i...