Fundusze Europejskie dostępne w styczniu

W oczekiwaniu na nowe konkursy można jeszcze skorzystać z dotychczasowych środków unijnych. W styczniu aktualnych jest 19 konkursów: 4 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

PROGRAMY REGIONALNE

Samorządy mogą sięgnąć po środki w ramach sześciu konkursów ogłoszonych w programach regionalnych.

Do 16 stycznia w woj. warmińsko-mazurskim trwa nabór wniosków w konkursie poświęconym m.in. ochronie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Poza samorządami po pieniądze z tej puli mogą sięgnąć także organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe. Szczegóły tutaj

Do 17 stycznia jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na zwiększenie efektywności energetycznej w województwie podlaskim. Instytucja organizująca konkurs to Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański. Szczegóły tutaj

Do 20 stycznia 2023 r. w województwie kujawsko-pomorskim można składać wnioski o dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, okien oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, a także na realizację mikrokogeneracji (rozwiązanie zapewniające lokalnie równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła) lub mikrotrigeneracji (na potrzeby własne).

Poza JST wnioski mogą składać tu ngo, przedsiębiorstwa komunalne i spółdzielnie mieszkaniowe. Szczegóły tutaj

Do 27 stycznia na wnioski czeka Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs dotyczy transportu. Szczegóły tutaj

Do 31 stycznia JST mogą wystartować w konkursie o pieniądze unijne na infrastrukturę uzdrowiskową. Szczegóły tutaj

31 stycznia upływa termin składania wniosków w kolejnym konkursie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tym razem chodzi o środki na kulturę i sztukę: wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. Poza samorządami uprawnione do udziału w konkursie są także m.in. organizacje pozarządowe oraz kościoły. Szczegóły tutaj

KRAJOWE

W styczniu aktualne są cztery nabory do programów krajowych, w których o pieniądze unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Prowadzi je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej. Szczegóły tutaj

Dostępność szansą na rozwój – szkolenia w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. To kolejny obszar, na który można pozyskać dofinansowanie z UE. Szczegóły tutaj

Przedsiębiorcy mogą także liczyć na pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. Szczegóły tutaj

Możliwe jest także dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Szczegóły tutaj

W styczniu można wnioskować także o unijne pieniądze w ramach dziewięciu konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przykładowo do 27 stycznia można ubiegać się o środki z „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”. Wspierana będzie, m.in. współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);

„Kwoty są niewielkie, ale jest szansa na sfinansowanie kilku mikroprojektów” – można przeczytać w ogłoszeniu. Szczegóły tutaj

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Zdjęcie – fot. EP.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

PKO BP dołącza do fintechowej koalicji

PKO Bank Polski został partnerem strategicznym społeczności FinTech Poland,...

Specjalny mechanizm wspierania wyludniających się regionów UE

Komisja Europejska uruchamia specjalny mechanizm wspierania talentów. Ma on...

Co 3. Polak w ciągu ostatniego półrocza nie odłożył żadnych pieniędzy

Blisko 70 proc. Polaków przyznaje, że obecnie jest im...