Program FENG. Nowy harmonogram naboru wniosków 

Dłuższy termin pierwszych naborów wniosków w Ścieżce SMART, nowe terminy naborów dla konkursów o Eurogranty, czy na promocję innowacyjnych MŚP – jest nowy harmonogram dla programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na ten rok i początek przyszłego. Uwzględniono w nim terminy wszystkich planowanych w 2023 roku konkursów, finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

Najwięcej zmian dotyczy Ścieżki SMART. Pierwszy nabór przedłużono do 9 maja, a start kolejnego naboru dla pojedynczych firm przesunięto na 10 maja, bez zmiany terminu jego ogłoszenia. Wnioski w drugim naborze będzie można składać do 30 czerwca. Ponadto przesunięto nabór dla konsorcjów na jesień (ogłoszenie 2 października) i dodano nowy konkurs dla pojedynczych firm w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

W jego ramach przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji. Przedsiębiorcy będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe, których wynikiem będzie opracowanie innowacji produktowej lub procesowej, a następnie jej wdrożenie. Ponadto mogą sfinansować m.in. koszty wynagrodzenia personelu badawczo-rozwojowego, koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Nowatorska Ścieżka SMART obejmuje również dofinansowanie na utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, transformację cyfrową oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa.

SMART to także dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa: usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

W konkursie Granty na Eurogranty przesunięto termin naboru przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm. Ogłoszenie naboru planowane jest w styczniu 2024 roku, a jego start miesiąc później. Celem konkursu jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w unijnych programach zarządzanych przez Komisję Europejską. Działania objęte dofinansowaniem to, m.in. kompleksowe wsparcie dla MŚP i grup MŚP w przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z programów UE. Beneficjentami mogą być MŚP, organizacje badawcze, uczelnie wyższe, jednostki naukowe.

Nowa data ogłoszenia konkursu na promocję marki innowacyjnych MŚP to 14 września 2023 roku; nabór wniosków rozpocznie się 16 października. Fundusze Europejskie posłużą w tym przypadku zwiększeniu dostępu MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków poprzez wzmocnienie potencjału eksportowego oraz tworzeniu miejsc pracy w tym sektorze.

Zmiany w harmonogramie dotyczą też start-upów. Ogłoszenie naboru w ramach Startup Booster Poland przesunięto na 24 maja. W ramach tego konkursu dofinansowanie obejmuje programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, realizowane przez wyspecjalizowane podmioty, w szczególności akceleratory i inne ośrodki innowacyjności. Wnioski mogą składać nie tylko MŚP, ale także instytucje otoczenia biznesu.

FENG to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Operatorami programu są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Zdjęcie: PE.

FENG, fundusze unijne, przyjmowanie wniosków, zmiana terminów, 

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

HoReCa – gastronomia ma problemy, hotele są w lepszej kondycji

Blisko 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych...

Polacy w średnim wieku mają największe problemy finansowe

Zaległości konsumentów, widniejące w Krajowym Rejestrze Długów, wynoszą obecnie...

Miliardowy problem samorządów. Czy wybory coś zmienią?

Rosnące długi wobec samorządów stają się coraz większym problemem....

Cierpliwość przedsiębiorców ma swoje granice

40 proc. firm z sektora MŚP zawsze upomina się...