Sejm przyjął kolejne korzystne rozwiązania dla podatników

Rosyjska agresja na Ukrainę skutkowała bezprecedensowym wzrostem cen energii oraz spowodowała dodatkowe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wynikająca z tych czynników wysoka inflacja stanowi bardzo istotne obciążenie gospodarstw domowych, jak i ryzyko dla niezakłóconej działalności przedsiębiorstw. 

Wzrost inflacji to problem globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne.

„Obniżenie podatków to jeden ze sposobów na przetrwanie w tych trudnych czasach. Dlatego monitorując obecną sytuację podjęliśmy decyzje o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli” – wskazuje wiceminister finansów Artur Soboń.

Tarcza Antyinflacyjna do końca roku

Podjęto decyzję o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku.

Tym samym utrzymano niższe stawki VAT dla towarów takich jak: podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Przedłużono również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, tj.:

– obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,

– zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,

– obniżkę stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Utrzymano również wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Zmiany w podatku CIT

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania. Działanie to będzie sprzyjać również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.

Najistotniejsze zmiany to:

– modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023)

– uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,

– zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,

– zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),

– uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay and refund,

– zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

– złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

– likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,

– poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),

– zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zmiany w zakresie innych podatków:

– utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie,

– zmiana przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.

Źródło: PAP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Pod koniec ub. roku Polacy zgromadzili na kontach rekordowe 859 mld zł

Największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych były depozyty bieżące...

LikePOS – mobilny terminal płatniczy dla klientów firmowych PKO BP

Klienci biznesowi PKO Banku Polskiego mogą już korzystać z...

Apel Społecznej Rady Fiskalnej. Konieczne zmiany w ustawie budżetowej

Poprawienie przejrzystości finansów publicznych, podniesienie nakładów na edukację i...