Unijna reforma rynku gazu

W środę (15 marca) Parlament Europejski zgodził się na rozpoczęcie negocjacji w sprawie dwóch aktów, rozporządzenia i dyrektywy, mających ułatwić dostęp do sieci dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak biometan i wodór.

Ustawodawstwo stworzyłoby również system certyfikacji dla gazów niskoemisyjnych i zapewniłoby konsumentom łatwiejszą zmianę dostawcy w celu wybrania w umowach gazów odnawialnych i niskoemisyjnych zamiast paliw kopalnych.

Szkielet wodorowy, biometan włączony do głównego nurtu

W poprawkach do dyrektywy, przyjętych w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w lutym, eurodeputowani twierdzą, że korytarze wodorowe, określone w planie REPowerEU, powinny być wspierane odpowiednią infrastrukturą i inwestycjami. Celem jest zapewnienie wystarczającej zdolności transgranicznej do stworzenia zintegrowanego europejskiego rynku wodoru – tzw. „wodorowego szkieletu” oraz umożliwienia swobodnego przepływu wodoru przez granice.

Gaz z UE zastąpi 20% rosyjskich dostaw

W lutowych poprawkach do rozporządzenia, zgodnie z celami REpowerEU, posłowie mówią, że do końca 2030 r. państwa członkowskie powinny zapewnić łącznie co najmniej 35 mld m sześc. zrównoważonego biometanu. Byłby on produkowany i wprowadzany do systemu gazu ziemnego co roku w celu zastąpienia 20% importowanego rosyjskiego gazu ziemnego zrównoważoną, tańszą i lokalnie produkowaną alternatywą.

Posłowie proponują również zreformowanie Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG), aby obejmowała również operatorów sieci wodorowych. Nowa ENTSO&H byłaby zatem odpowiedzialna również za unijny dziesięcioletni plan rozwoju dla sieci gazowych i wodorowych.

Poprawki posłów obejmują również mechanizm koordynowania przez państwa członkowskie zakupów gazu, początkowo ustanowiony w trybie nadzwyczajnym.

Wycofanie gazu kopalnego

Posłowie chcą, aby kraje UE jak najszybciej wycofały się z kopalnego gazu ziemnego, biorąc pod uwagę dostępność alternatyw. Państwa członkowskie mogą zdecydować o wcześniejszym terminie wygaśnięcia kontraktów długoterminowych na gaz ziemny o nieobniżonej emisji przed końcem 2049 r.

Cytaty europosłów 

Jens Geier (S&D, Niemcy), sprawozdawca ds. dyrektywy, powiedział: „To głosowanie to kolejny krok w kierunku Europy neutralnej dla klimatu. Parlament Europejski dopuszcza – w przeciwieństwie do propozycji Komisji – większą pewność inwestycji w infrastrukturę wodorową w oparciu o istniejącą sieć gazu ziemnego, zamiast nakładać ograniczenia na inwestycje. Apelujemy o wspólne planowanie infrastruktury gazowej, wodorowej i elektroenergetycznej w celu lepszej koordynacji systemów energetycznych w przyszłości. Dla konsumentów końcowych wodór ma być priorytetem w sektorach trudnych do dekarbonizacji, aby wesprzeć transformację europejskiego przemysłu i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. W obliczu obecnego kryzysu energetycznego wzmocnione zostaną prawa wrażliwych konsumentów i gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, na przykład poprzez zakaz odłączania w okresie zimowym”.

Jerzy Buzek (EP), sprawozdawca ds. rozporządzenia, powiedział: „Nadchodzi era wodoru. Aby tak się stało, potrzebujemy w UE stabilnych i wyważonych ram regulacyjnych, wsparcia finansowego oraz inwestycji w nową infrastrukturę. Dzięki tym przepisom przygotowujemy ją. Walka ze zmianami klimatycznymi i szybkie odejście od wszystkich rosyjskich źródeł energii w odpowiedzi na zbrodniczą inwazję na Ukrainę wymagają od nas przyspieszenia czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz dostosowania rynku. Chcemy przyspieszyć rozwój biometanu i stworzyć zachęty dla producentów i konsumentów do przejścia na ekologiczny i niskoemisyjny wodór. W naszych regionach węglowych szczególne wsparcie powinno być udzielane na rzecz zwiększania udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych. Wzmacniamy również system wspólnych zakupów gazu i zwiększamy przejrzystość wszystkich kontraktów gazowych w UE”.

Następne kroki

Posłowie rozpoczną teraz negocjacje z Radą, aby uzgodnić ostateczny kształt aktów prawnych.

Tło

Ten pakiet legislacyjny ma na celu wspieranie ściślejszej współpracy regionalnej w zakresie magazynowania gazu, ułatwienie wspólnych zakupów strategicznych zapasów oraz zachęcenie państw członkowskich do podjęcia działań w celu przeciwdziałania cyberatakom. Oba akty staną się kluczowym elementem nowych przepisów UE dotyczących sieci wodorowych, porównywalnymi z tymi, które już obowiązują w przypadku gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Zaktualizowana dyrektywa będzie zawierała przepisy dotyczące praw konsumentów, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostępu stron trzecich i zintegrowanego planowania sieci oraz niezależnych organów regulacyjnych.

Zaktualizowane rozporządzenie będzie skłaniać do zwiększenia udziału wodoru i gazów odnawialnych w ramach istniejącej infrastruktury gazu ziemnego poprzez wysokie zniżki taryfowe. Obejmuje ono przepisy ułatwiające mieszanie wodoru z gazem ziemnym i gazami odnawialnymi oraz ściślejszą współpracę UE w zakresie jakości i magazynowania gazu.

Źródło: materiały prasowe. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock. 

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Najnowsza propozycja PKO BP. Ubezpieczenia komunikacyjne

Po sukcesie rynkowym oferty PKO Dom, największy polski bank...

Milionowe długi mieszkaniowe Polaków

Niepłacący lokatorzy to palący problem wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i...

Rekordowa inflacja. Komentarze ekspertów

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r....

160 nowych modeli samochodów elektrycznych w ciągu czterech lat

80% przedstawicieli kadry zarządzającej firmami motoryzacyjnymi w Europie jest...