Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 10 listopada 2023 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w Unii Europejskiej, a także poprawiający się bilans handlu zagranicznego oraz nieco niższy poziom długu publicznego w porównaniu z krajami o zbliżonym ratingu. Z drugiej strony zwraca uwagę na niższe wskaźniki zarządzania oraz poziom dochodów państwa (w stosunku do innych krajów z oceną A), a także wyższą zmienność inflacji.

Wg zrewidowanych prognoz Fitch wzrost PKB wyniesie 0,4% w 2023 roku, następnie przyspieszy do poziomu 2,4% w 2024 roku. Perspektywa średniookresowa jest korzystna: wzrost PKB na poziomie 3,2% w 2025 i kolejnych latach. Oznacza to zbieżność prognoz z przewidywanym rozwojem pozostałych krajów UE. Niekorzystne zmiany demograficzne pozostaną główną trudnością w rozwoju, będą one niejako zrównoważone w pewnym stopniu przez rosnącą wydajność i wzrost kapitału. W nadchodzących latach można spodziewać się przyspieszenia dynamiki inwestycji, napędzanej współpracą z krajami ościennymi i funduszami UE.

Perspektywy ratingu

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która doprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB, szybsza konwergencja dochodów z krajami o zbliżonej ocenie ratingowej poparta działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej i zewnętrznej. W obszarze zmian strukturalnych lepszym perspektywom może sprzyjać potencjalny wzrost wskaźników zarządzania, co może być wynikiem poprawy w zakresie ram polityki i praworządności.

Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego spowodowanego brakiem skutecznych kroków zmniejszających deficyt budżetowy. Dalsze czynniki ryzyka to istotne obniżenie wzrostu gospodarczego w średnim okresie i utrzymujące się pogorszenie bilansu handlu zagranicznego, na przykład z powodu pogorszenia konkurencyjności lub utrwalonego wysokiego poziomu inflacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
spot_img
spot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Przyznano „Diamenty Innowacji” dla najbardziej nowatorskich polskich firm

Podczas 11. edycji „Executive Innovation Forum” rozdano „Diamenty Innowacji”...

Opinia. Zapowiada się ciężki rok dla pracodawców oraz pracowników

W 2024 roku nastąpi rekordowy jak dotąd wzrost płacy...

Gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej

Wydaje się, że dno wzrostu PKB w Europie Środkowo-Wschodniej...