Nagrody za wdrażanie postępu w rolnictwie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus przyznał nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Uroczystość odbyła się 4 października w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nagrody w imieniu szefa resortu rolnictwa wręczyła sekretarz stanu Anna Gembicka.

Minister Robert Telus uhonorował wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w rozwijanie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych i rybołówstwa. Nagrodzone za pracę nad innowacjami zostały Państwowe Instytuty Badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które swoim podejściem wniosły istotny wkład w rozwój polskiego rolnictwa oraz w zapewnienie jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Nagrody w imieniu ministra przekazała wiceminister Anna Gembicka.

Nowa formuła

„Nagrody te od kilkunastu już lat funkcjonują w naszym środowisku, jednakże w tym roku odsłaniamy przed Państwem ich nową konkursową formułę. Udało się nam także znacznie zwiększyć pulę środków finansowych przeznaczonych na nagrody. Pragniemy w ten sposób docenić Państwa wkład i zaangażowanie, a także chcemy nadać tej nagrodzie i całemu wydarzeniu odpowiednią rangę, w podziękowaniu za Państwa pracę badawczą, naukową i wdrożeniową” – powiedziała wiceminister Anna Gembicka podczas uroczystości.

Sekretarz stanu zachęciła instytuty badawcze i inne podmioty do szeroko rozumianego prezentowania swoich osiągnięć.

Nagrodzeni

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

  • I nagroda: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy za projekt badawczy pn. Wdrożenie selekcji wspomaganej markerami genetycznymi jako narzędzia wspierającego pracę hodowlaną u koni czystej krwi arabskiej; 
  • II nagroda: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za projekt badawczy pn. Opracowanie i wdrożenie programu INTER-NAW; 
  • III nagroda – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy za projekt badawczy pn. Restytucja, ochrona i implementacja do hodowli kóz rasy karpackiej; 
  • wyróżnienie: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za osiągnięcie pn. Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych – opracowanie innowacyjnej technologii dla zwiększania wzrostu i plonowania roślin bobowatych; 
  • wyróżnienie: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy za osiągnięcie pn. Produkcja zdrowych sadzonek szałwii lekarskiej z kultur in vitro oraz rosiczek w sterylnych pudełkach do celów ozdobnych, przyprawowych i poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa; 
  • wyróżnienie: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy za osiągnięcie pn. Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik.

Debata

To ważne wydarzenie stało się również okazją do budowania relacji oraz wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora rolniczego, naukowcami, a także decydentami rządowymi. Jednym z głównych punktów programu była debata pt. Rola i wykorzystanie badań naukowych w rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

W debacie wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka; prof. dr hab. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych; dr inż. Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; dr inż. Michał Rokicki, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Prelegenci, będący ekspertami w swoich dziedzinach, omówili znaczenie badań naukowych w doskonaleniu praktyk rolniczych oraz w tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. W trakcie debaty wiceminister Gembicka poruszyła ważną i rewolucyjną kwestię wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w rolnictwie.

Wyzwania polskiego rolnictwa

Sekretarz stanu pochyliła się nad kwestią wyzwań, które obecnie stoją przed polskim rolnictwem.

„Współczesne rolnictwo staje wobec wielu wyzwań, które mają wpływ na jego zrównoważony rozwój i zdolność do zapewnienia żywności dla rosnącej populacji światowej. Główne wyzwania, którym musimy sprostać, to zmiany klimatyczne (w tym degradacja środowiska i utrata różnorodności biologicznej) , bezpieczeństwo żywności oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” – powiedziała wiceminister.

Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego podkreślił, jak ważne jest wdrażanie wyników i efektów badań naukowych do praktycznego wykorzystania przez rolników. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrócił uwagę na to, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw w polskim rolnictwie. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zauważył, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w nauce jest współpraca. Zaapelował o zmianę postrzegania rolników przez społeczeństwo.

Źródło: MRiRW. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
spot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Dwa lata wojny na Ukrainie. Wpływ na Europę

Minęły dwa lata od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która...

Gospodarka i społeczeństwo. Kazachstan wyznacza priorytety na przyszłość

Zwiększenie wartości gospodarki do 450 mld dolarów, wzrost PKB co najmniej o 6 proc. rocznie oraz pozostałych wskaźników makroekonomicznych tak, by przewyższały realne dochody obywateli – to cele, jakie stawiają sobie władze Kazachstanu w perspektywie pięciu lat.

2024 rok w branży spedycyjnej. Opinie ekspertów

Dalszy wzrost kosztów, napędzany zmianami w przepisach i słabą...

Motoryzacja w 2023 roku. Raport podsumowujący kondycję rynku 

Wyraźny wzrost liczby rejestracji samochodów, poprawa nastrojów konsumenckich, droższe...