Prawo pracy. Jakie zmiany przyniesie 2023 rok?

Rok 2023 zapowiada się w prawie pracy pracowicie dla przedsiębiorców, bo zmian w przepisach będzie wiele. Dotyczyć będą one nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale też innych aktów regulujących stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Część zmian jest na zaawansowanym etapie legislacyjnym, niektóre są jeszcze we wstępnej, czasem jedynie planowej, fazie wdrażania.

Nowy rok w prawie pracy rozpocznie się podwyżką płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosić będzie 3.490,00 złotych brutto miesięcznie. W 2023 r. roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie aż dwa razy – druga podwyżka obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2023 roku, od tego dnia płaca minimalna wzrośnie do kwoty 3.600 złotych brutto miesięcznie.

W 2023 roku dwukrotnie wzrośnie również minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Jej wartość wyniesie: 22,80 złotych brutto – od 1 stycznia 2023 roku, a następnie 23,50 złotych brutto – od 1 lipca 2023 roku.

Adwokat Joanna Torbé-Jacko ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych podkreśla, że podwyżka płacy minimalnej to nie jedyny wzrost kosztów pracy, który czeka pracodawców. Początek kolejnego roku przyniesie również podwyżkę diety z tytułu podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

– Po zmianie wynosić będzie 45 złotych za dobę podróży – jest to wzrost o 7 złotych w stosunku do wcześniej obowiązującej stawki 38 złotych za dobę podróży.

– Wraz z płacą minimalną wzrasta bardzo wiele innych świadczeń i wartości m.in. wynagrodzenie za przestój, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, współczynnik ekwiwalentowy. – dodaje adw. Joanna Torbé-Jacko.

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku dotyczyć mają także Polskiego Ładu. – Od I kwartału 2023 roku osoby mające kilka stosunków pracy dokonają rozliczenia kwoty wolnej od podatku w zależności od ilości zatrudniających ich pracodawców. – wskazuje ekspertka BCC.

Obowiązek uwzględnienia zmodyfikowanych obliczeń nie będzie spoczywał na pracowniku, lecz na płatniku (pracodawcy), który będzie zobowiązany do pomniejszania zaliczek na poczet PIT o wartość nie większą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. O ile samo rozliczenie będzie spoczywać na pracodawcy, o tyle jego dokonywanie na nowych zasadach będzie możliwe dopiero po złożeniu przez podatnika oświadczenie o ww. pomniejszeniu. Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy będzie uzależniona od ilości płatników, którym zostanie złożone oświadczenie.

Adwokat Joanna Torbé-Jacko wskazuje, że oczekiwane są także zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców. W tym zakresie rząd deklaruje ułatwienia dla zatrudniających, projekt zamian jest na etapie rządowym.

– Rząd deklaruje, że celem projektowanej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców jest stworzenie przejrzystych przepisów określających zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy, usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz wyeliminowanie naruszeń i nadużyć przepisów związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom.

– Projekt realizuje od dawna wysuwany przez BCC postulat ujednolicenia i uproszczenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. – dodaje ekspertka BCC.

Źródło: Newseria. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Apel pracodawców dotyczący Prawa komunikacji elektronicznej

Prosimy o przesunięcie terminu przedstawienia przez sejmową Komisję Cyfryzacji,...

Lekarze zniechęcający do szczepień mogą ponieść karę za swoją postawę

„Zniechęcający do szczepień medycy staną przed sądami lekarskimi. Sprawa...

TSUE ustali czy frankowicze zapłacą za korzystanie z kapitału

16 lutego Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...

Przypominamy! Za palenie śmieciami grożą surowe kary 

Za spalanie odpadów w domowych piecach można dostać nawet...