Przemysł cementowy – wyzwania na 2022 rok

„Według prognozy z kwietnia wzrost niepewności związany z wojną w Ukrainie i rosnące stopy procentowe będą skutkować ograniczeniem inwestycji w polskiej gospodarce w 2022 r., co przełoży się na spadek produkcji cementu o 1,6 proc. r/r” – poinformował Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 kwietnia 2022 r.

Przemysł cementowy w Polsce skupiony jest wokół 12 zakładów zlokalizowanych na terenie 8 województw. Sektory cementowy wspólnie z budowlanym odpowiadają za 8 proc. PKB i blisko 2 mln miejsc pracy.

Polski przemysł cementowy jest w stanie zaspokoić popyt krajowy na poziomie 22 mln ton cementu rocznie. W 2021 r. wyprodukowano w Polsce 19,3 mln ton cementu.

Rok 2022 r. zaczął się bardzo dobrze. W styczniu i lutym branża cementowa wyprodukowała o 51,5 proc. więcej cementu r/r. Na bardzo dobre wyniki złożyły się: łagodna zima oraz dobra koniunktura w gospodarce i budownictwie, rozkręcona jeszcze w 2021 r.

„Według najnowszej prognozy IPiAG (z kwietnia 2022 r.), wzrost niepewności związany z wojną w Ukrainie i rosnące stopy procentowe będą skutkować ograniczeniem inwestycji w polskiej gospodarce w 2022 r., co przełoży się na spadek produkcji cementu do 19 mln ton (-1,6 proc. r/r)” – poinformował Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw cementu oraz betonu jest krytycznie ważne dla realizacji zarówno inwestycji publicznych jak i prywatnych.

„Przemysł cementowy w Polsce jest kluczową i strategiczną branżą gospodarki, a polską racją stanu powinno być wspieranie branży cementowej. Apelujemy o to do naszego rządu” – tłumaczył Krzysztof Kieres.

Wojna w Ukrainie zbiegła się z innymi wyznaniami dla branży cementowej i budownictwa spowodowanymi m.in. inflacją, która w marcu sięgnęła kilkunastu procent, wzrostem cen surowców, rekordowymi cenami paliw (zwłaszcza oleju napędowego), rekordowymi cenami energii elektrycznej i pozwoleń na emisję CO2.

  • Jak przełożyć realny wzrost kosztów produkcji na zapisy w umowach kontraktowych?

„W obliczu tak lawinowo rosnących cen branża cementowa apeluje o ratunek i adekwatną do podwyżek waloryzację warunków kontraktów. Branża cementowa popiera stanowisko wykonawców dotyczące konieczności waloryzacji umów kontraktowych w budownictwie infrastrukturalnym, ogólnym i mieszkaniowym” – mówił Włodzimierz Chołuj, członek zarządu SPC.

Nawet 35 proc. kosztów produkcji cementu w Polsce stanowi energia elektryczna, której koszt wzrósł o ponad 100 proc., co znacznie rzutuje na konkurencyjność sektora cementowego.

„Fundamentalne dla branży cementowej jest wpisanie jej na listę przedsiębiorstw energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensaty kosztów pośrednich, związanych z reformą EU ETS” – mówił Andrzej Reclik, członek zarządu SPC.

By ponad podziałami politycznymi wspierać rozwój przemysłu cementowego jako kluczowego sektora polskiej gospodarki i koordynować działania legislacyjne związane z jego rozwojem, grupa posłów reprezentująca wszystkie ugrupowania polityczne powołała w kwietniu br. Zespół Parlamentarny ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce. Przewodniczącym zespołu został poseł Andrzej Szejna.

Branża cementowa w Polsce dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r.

„Obecnie Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej, na zlecenie SPC, realizuje program badawczy możliwości technicznych wychwytywania CO2 w cementowniach, jego przesyłania, składowania lub wykorzystywania. Wnioski z programu przedstawimy już jesienią br. podczas debaty publicznej” – mówił Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący SPC.

Źródło informacji i ilustracji: Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Opinia. Dlaczego zagraniczne firmy wycofują się z Polski?

Generalnie lepiej jest jak znane i cenione marki wchodzą...

W opinii ekonomistów PKO BP. Nastąpi ożywienie gospodarcze, 3,7 proc. wzrost PKB oraz dezinflacja

W opinii ekonomistów PKO Banku Polskiego wzrost realnych dochodów...

Na blokadach Polska może stracić więcej niż Ukraina

Od kilku miesięcy trwają protesty rolników m.in. przeciw wwozowi...

Brak inwestycji portowych oraz kolejowych ogranicza potencjał polskiego eksportu rolnego

Załadowanie zboża na statek trwa dziś w Polsce dwukrotnie...