Europejskie fundusze integrują Ustkę

Po wsparcie z dwóch Europejskich Funduszy na lata 2014-2020 – Rozwoju Regionalnego oraz Społecznego – sięgnęła Ustka, by dokonać kompleksowej rewitalizacji zaniedbanych części miasta. 5,2 mln zł trafiło na projekt „Przestrzeń na plus” z EFRR, a blisko 2,3 mln zł – z EFS.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny objął prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów oraz przedsięwzięcia służące zwiększeniu aktywności społeczno-gospodarczej i poprawie jakości życia mieszkańców jednostki urbanistycznej określonej literą „E”. To – jak wykazały analizy – obszar słabo połączony komunikacyjnie z bardziej rozwiniętym gospodarczo centrum miasta, co wpływa na pogorszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób tam zamieszkujących.

Projekt Gminy Miasto Ustka objął budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. Chodziło o dostosowanie części budynku dworca PKP do działalności Centrum Wsparcia Mieszkańców, modernizację dróg oraz budowę terenów i urządzeń rekreacyjnych. Wykonano kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze oraz odnowiono istniejące tereny zielone w tym parki, skwery i zieleńce.

W obrębie nowych przestrzeni umieszczona została mała architektura dedykowana poszczególnym miejscom. Elementy te wybrano w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych. W zakres projektu wchodziła także budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. Dzięki nowemu zagospodarowaniu umożliwiono m.in. rozwój drobnych usług ogólnomiejskich.

Z kolei w ramach środków z EFS zrealizowano usługi społeczne dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Jedną z nich jest działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki, gdzie zespół specjalistów świadczy usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy zyskali także możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. Rozwinął działalność Klub Seniora oraz Interdyscyplinarny Zespół Wspierania Rodziny, czyli zespół specjalistów, który świadczy usługi asystenckie, doradztwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne indywidualne, wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień oraz wsparcie grupowe.

Projekt powstał na bazie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022. Unijne dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 65 proc. całkowitej wartości projektu, natomiast poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 95 proc.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Zdjęcie – fot. UMWP.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Wakacyjne statystyki lepsze, ale nietrzeźwych kierowców wciąż nie brakuje

Podczas tegorocznych wakacji odnotowano ponad 21,5 tys. przypadków kierowania...

Co oprócz angielskiego?

Nikogo nie zaskoczy dziś informacja, że na każdym etapie...

Nadmorska baza noclegowa. Podsumowanie sezonu wakacyjnego 2023

Sezon wakacyjny ’23 nad polskim morzem nie był tak...

Jak Polacy spędzili wakacje 2023?

Mimo że, jak wynika z badań, 30% Polaków jest...