W Brukseli rozmawiano na temat unijnych inwestycji kolejowych

Inwestycje kolejowe w Unii Europejskiej były tematem spotkania wysokiego szczebla zorganizowanego przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), PKP SA oraz Ministerstwo Infrastruktury w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

W debacie wzięli udział m.in. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes zarządu PKP Krzysztof Mamiński oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Podczas wydarzenia przedstawiono raport opracowany przez Szkołę Główną Handlową (SGH). Politycy i eksperci branży kolejowej wymienili uwagi na temat roli polityk UE, takich jak polityka TEN-T, spójności oraz wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym instrumentu CEF „Łącząc Europę” na finansowanie projektów kolejowych, które wchodzą w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

– Na przestrzeni ostatnich lat Polska dokonała znacznego postępu w rozwoju infrastruktury transportu kolejowego. Realizowane zadania polegały przede wszystkim na poprawie stanu technicznego linii kolejowych, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, wdrażaniu nowoczesnych systemów zapewniających interoperacyjność sieci, czy modernizacji i budowie infrastruktury dworcowej. Obecnie naszym zasadniczym celem jest dokończenie prac na głównych ciągach linii tworzących sieć bazową i kompleksową TEN-T – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Potrzeba inwestycji w transport kolejowy występuje na wszystkich szczeblach: europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim. Aby utrzymać konkurencyjność i stworzyć zrównoważony europejski system transportowy, w tym poza UE, potrzebne są odważne i skuteczne decyzje polityczne zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Sam sektor kolejowy musi również odrobić swoje zadanie domowe, tj. zakończyć realizację swojej części sieci TEN-T, poprawić efektywność kosztową poprzez cyfryzację i innowacje, rozwiązać problemy z interoperacyjnością i ograniczeniami przepustowości. Powinien także reagować na zmieniające się potrzeby klientów i nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystując zrównoważone i efektywne kosztowo rozwiązania. Polska kolej, a także sektor kolejowy UE, są gotowe do dyskusji i działania, i z nadzieją oczekują ważnych dla nas decyzji politycznych na szczeblu instytucji unijnych – powiedział prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński.

W swej wypowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury A. Bittel podkreślił, że kolej jest doskonałym przykładem działalności, która przynosi długoterminowe zwroty z inwestycji, a jednocześnie ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów europejskiego Zielonego Ładu. Zaznaczył, że aby finansować tabor kolejowy, utrzymywać i budować nową infrastrukturę kolejową, a jednocześnie czynić postępy w zakresie cyfryzacji, przedsiębiorstwa kolejowe muszą znaleźć stabilne i pewne źródła finansowania, które wykraczają poza strumienie przychodów uzależnione od klientów.

– Chcę podkreślić, że planujemy utrzymać wysokie i stabilne nakłady na inwestycje kolejowe. Widzimy bowiem, że są to środki dobrze wydane, z korzyścią dla podróżnych. Skala tych inwestycji będzie jednak uzależniona również od dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe – powiedział A. Bittel.

Wiceminister zwrócił także uwagę na istotną rolę kolei w czasie trwającej na Ukrainie wojny i funkcjonowanie korytarzy solidarnościowych, w ramach których m.in. przez Polskę są wywożone ukraińskie produkty rolne i inne towary.

Minister Bittel uczestniczył także w spotkaniu ze Stałym Przedstawicielem RP przy UE, Andrzejem Sadosiem oraz w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Podczas spotkań omówiono funkcjonowanie korytarzy solidarnościowych, w tym szlaku biegnącego przez Polskę i wkładu, jaki udziela polski sektor transportu dla łączenia Ukrainy z Unią Europejską.

Źródło: PAP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Krajowa produkcja leków coraz mniej opłacalna

Od 2019 r. w Polsce koszty wytwarzania farmaceutyków wzrosły...

Polityka regionalna UE. Kryzysy ostatnich lat pogłębiły dysproporcje terytorialne

Pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys inflacyjny oraz energetyczny -...

Spowolnienie gospodarcze może wymusić na firmach restrukturyzację zatrudnienia

Na razie stopa bezrobocia pozostaje na niskim poziomie 5,2...

Program FENG 2021-2027. Wkrótce zostaną ogłoszone pierwsze konkursy

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027...