Nowe sposoby na fałszerzy dokumentów

Już od lipca tego roku mają wejść w życie znowelizowane przepisy dotyczące zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Zmiany będą dotyczyć m.in. konieczności stosowania laminacji oraz zabezpieczeń chroniących dokumenty przed działaniem odczynników chemicznych, a także uporządkowania procesu wytwarzania dokumentów – podaje Prawo.pl.

Nowe przepisy wprowadzi nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem z 12 lipca 2019 roku. Według MSWiA jest ona niezbędna z uwagi na nowe sposoby działania przestępców zajmujących się fałszowaniem dokumentów.

Aby móc efektywniej przeciwdziałać temu procederowi, do rozporządzania zostanie wprowadzonych kilka ważnych zmian. Pierwsza z nich będzie dotyczyć techniki personalizacji, której celem będzie uwidocznienie jakiejkolwiek ingerencji w treść dokumentu. W ramach tej zmiany wybrane dokumenty publiczne będą musiały być zabezpieczone folią, czyli poddane laminacji. Według Prawo.pl z tego obowiązku będą wyłączone: świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Druga zmiana doprecyzowuje wymagania dotyczące stosowania w dokumentach papierowych zabezpieczeń chroniących je przed działaniem odczynników chemicznych, wykorzystywanych przez fałszerzy do ingerencji w treść dokumentów. Nowe przepisy definiują też pojęcie papieru uczulonego na działanie odczynników chemicznych.

Trzecia grupa zmian wiąże się z uregulowaniem zasad redakcyjnych i porządkowych oraz usunięciem wątpliwości, które mieli dotąd emitenci dokumentów publicznych i wytwórcy blankietów. Będą one m.in. dotyczyć zabezpieczenia dokumentów książeczkowych drugiej kategorii ze stroną personalizacyjną w postaci naklejki.

Według prawodawcy zmiany przepisów będą dotyczyć dokumentów nowoprojektowanych i emitowanych na nowych zasadach. Dokumenty już wytworzone będą dalej w obiegu, ponieważ spełniają one minimalne wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 12 lipca 2022 r. Nowe wymagania w zakresie zabezpieczeń chemicznych papieru będą obowiązywały od 12 lipca 2023 roku, aby wytwórcy dokumentów mogli zaopatrzyć się w papier spełniający niezbędne wymagania w zakresie zabezpieczeń chemicznych. Nowe przepisy będą obowiązywały w tym zakresie dla dokumentów wydanych po 12 lipca 2023 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Nowy typ przestępstwa – uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody

Od 1 października grozić będzie kara pozbawienia wolności za...

Kompleksowa pomoc zadłużonym oraz skuteczne zwalczanie lichwy

Mijają cztery lata od podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji...

Zmiana przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur

Dobrowolny do tej pory centralny system wystawiania faktur ustrukturyzowanych...