O bezpieczeństwie oraz tożsamości regionalnej na 35. edycji Europy Karpat

Konferencja „Europa Karpat” od wielu lat stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej. W dniach 24-26 lutego w Krasiczynie na Podkarpaciu odbyła się kolejna edycja wydarzenia. Uczestniczyła w nim wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Makroregion Karpat ma unikalny kapitał terytorialny oparty na wielu filarach. Pierwszym z nich są walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, które mogą stać się kołem zamachowym dla świadczenia usług ekosystemowych oraz rozwoju turystyki. Kolejne to regionalne specjalizacje przemysłowe, które są ważnymi przyczynkami do rozwijania współpracy nad nowoczesnymi technologiami. Widzimy obszar Karpat także przez pryzmat świadczenia usług ekosystemowych w dużej skali, które pozwalają na funkcjonowanie człowieka i gospodarki w symbiozie – mówiła podczas panelu „30 lat Euroregionu Karpackiego. Karpaty, Alpy” wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że makroregion zmaga się z wieloma wyzwaniami, jak odnotowane w ostatnich dekadach ujemne wskaźniki demograficzne w wielu regionach karpackich czy też wrażliwość obszarów górskich na skutki zmian klimatu. Jak zaznaczyła wiceszefowa MFiPR barierę dla rozwoju intensywnych powiązań funkcjonalnych, hamującą rozwój społeczno-ekonomiczny stanowi zewnętrzna granica UE, dzieląca makro-region. Ogromnym wyzwaniem jest trwająca wojna na wschodnią granicą Polski, która bardzo osłabiła Ukrainę, jej regiony i społeczeństwo.

 – Mając na względzie ten bardzo skomplikowany kontekst polityczny, społeczny, gospodarczy oraz kwestie bezpieczeństwa w regionie, konieczne jest zwielokrotnienie wysiłków na rzecz urzeczywistnienia europejskiej strategii rozwoju makro-regionu karpackiego. Z jednej strony stanie się ona trampoliną dla rozwoju regionu Karpat, a z drugiej wymiernym wsparciem dla Ukrainy na jej drodze do pokoju, wolności i wejścia do UE – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas konferencji wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej mówiła także o współpracy państw karpackich na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa w makro-regionie wpływających na rozwój i przyszłość całego makro-regionu w kontekście sytuacji w Ukrainie (m.in. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych wynikających chociażby z przepływu uchodźców i zapewnienia im godnych warunków funkcjonowania, przerwane łańcuchy dostaw).

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od lat zabiega o powołanie Strategii makro-regionalnej dla Karpat. Karpaty mają ogromny potencjał, który dzięki współpracy ponad granicami państw, możemy lepiej wykorzystać. Strategia wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność regionu – mówiła sekretarz stanu. 

Podczas wydarzenia wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wzięła udział w Spotkaniu Rady Programowej Klubów Europy Karpat.

W trzydniowych dyskusjach uczestniczyli polscy i zagraniczni politycy, eksperci i naukowcy. Tematy przewodnie 35. Edycji były ściśle związane z aktualną sytuacją geopolityczną. Dotyczyły fundamentalnych spraw jedności europejskiej i współpracy regionu w obliczu kryzysu wywołanego wojną. Poruszono temat wsparcia Ukrainy oraz omawiano wykorzystanie wiedzy i doświadczenia krajów karpackich będących członkami Unii Europejskiej, ich instytucji publicznych, organizacji gospodarczych i pozarządowych oraz przedsiębiorstw w celu utrzymania stabilności finansowej i przyszłej odbudowy gospodarki tego kraju po zniszczeniach wojennych.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. To inicjatywa współpracy państw regionu, które łączą wspólne wartości, podobne doświadczenia historyczne i wyzwania. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu.

Źródło informacji i zdjęcia: materiały prasowe.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Opinia. Dlaczego zagraniczne firmy wycofują się z Polski?

Generalnie lepiej jest jak znane i cenione marki wchodzą...

W opinii ekonomistów PKO BP. Nastąpi ożywienie gospodarcze, 3,7 proc. wzrost PKB oraz dezinflacja

W opinii ekonomistów PKO Banku Polskiego wzrost realnych dochodów...

Na blokadach Polska może stracić więcej niż Ukraina

Od kilku miesięcy trwają protesty rolników m.in. przeciw wwozowi...

Brak inwestycji portowych oraz kolejowych ogranicza potencjał polskiego eksportu rolnego

Załadowanie zboża na statek trwa dziś w Polsce dwukrotnie...