Potrzeby, oczekiwania i obawy przedsiębiorstw wytwarzających odpady

Zachodzące zmiany w branży gospodarki odpadami wpływają na działanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady. Coraz większy nacisk przywiązywany jest do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami zarówno przez społeczeństwo, jak i same firmy.
Odważnie w przyszłość
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu odpadów systematycznie wzrasta, co mobilizuje firmy do optymalizacji procesów gospodarowania odpadami oraz takiego projektowania produktów, by ich recykling możliwy był w jak najwyższym stopniu. Badanie zrealizowane przez PBS na zlecenie Stena Recycling pokazuje, że zaostrzenia przepisów dot. gospodarki odpadami, w tym zwiększenia poziomu recyklingu odpadów, obawia się 30 proc. średnich przedsiębiorstw oraz 24 proc. dużych. 2/3 przedsiębiorstw zadeklarowało, że nie boi się zmian.
Podmiotami, od których przedsiębiorcy oczekują wsparcia w zakresie dostosowywania rozwiązań gospodarowania odpadami do nowych przepisów są przede wszystkim firmy oferujące usługi gospodarowania odpadami oraz rząd (po 38 proc. odpowiedzi), a w dalszej kolejności Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i inne instytucje (32 proc. odpowiedzi).
– Przedstawione w grudniu 2015 r. propozycje Komisji Europejskiej przewidują dalsze dążenie do wzrostu wskaźników recyklingu oraz stopniową likwidację składowisk. Większość przedsiębiorstw nie obawia się jednak rosnących względem ich wymagań. Już teraz maksymalizują wskaźnik recyklingu oraz coraz efektywniej gospodarują odpadami. Pomimo tego, jest też grupa przedsiębiorstw, w których rosnące wymagania budzą niepokój. Wsparcie od podmiotów, od których tego najbardziej oczekują, m.in. firm gospodarujących odpadami, mogłoby pomóc im prowadzić zrównoważone zarządzanie odpadami, czyli takie, które pod uwagę bierze zarówno efekt środowiskowy, jak i biznesowy – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.
Problemy gospodarowania odpadami
Elementami procesu gospodarowania odpadami, który stanowią obecnie największy problem dla średnich przedsiębiorstw są: magazynowanie odpadów (29 proc. odpowiedzi), segregacja (25 proc.) oraz logistyka zarządzania odpadami (22 proc.). Magazynowanie odpadów wskazała również co druga duża firma, dalej umieszczając logistykę zarządzania odpadami (30 proc.) oraz kontakt z wieloma operatorami (22 proc.).
Odpady, które stanowią największy problem dla przedsiębiorstw, jeśli chodzi o sposób ich zagospodarowania, to odpady niebezpieczne — 28 proc. odpowiedzi średnich firm oraz 36 proc. odpowiedzi dużych firm. Co piąte duże przedsiębiorstwo wskazało również elektroodpady.
Co czwarta firma średniej wielkości oraz co dziesiąta duża zadeklarowały, że nie mają problemów z gospodarowaniem odpadami.
– Magazynowanie odpadów przysparza najwięcej problemów zarówno średnim jak i dużym przedsiębiorstwom. Poprzez wykorzystanie prasokontenerów, czy okien wrzutowych razem z kontenerami w pomieszczeniach, gdzie generowane są odpady, można usprawnić nie tylko magazynowanie odpadów, ale i logistykę. Rozwiązaniem tego problemu może być też zastosowanie projektowania dla recyklingu, które pozwala ograniczyć liczbę generowanych odpadów – opowiada Piotr Bruździak.
Sprostanie nowym regulacjom prawnym
Badanym przez PBS firmom zadano również pytanie jakie największe wyzwanie przewidują w obszarze gospodarki odpadami w swojej branży w najbliższych latach. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią przez średnie i duże przedsiębiorstwa było sprostanie nowym regulacjom prawnym i raportowanie odpadowe (42 proc. odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. dostosowanie produkcji do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (32 proc.) oraz zastosowanie nowych technologii usprawniających gospodarowanie odpadami (28 proc.).
Jako cele lub priorytety na najbliższe lata związane z gospodarowaniem odpadami średnie firmy wskazywały najczęściej: optymalizację kosztów (50 proc. odpowiedzi), poprawę logistyki gospodarowania odpadami (31 proc.) oraz zwiększenie poziomu recyklingu (30 proc.). Duże firmy z kolei podkreślały w pierwszej kolejności poprawę logistyki gospodarowania odpadami oraz zwiększenie poziomu recyklingu (po 42 proc. odpowiedzi), dalej optymalizację kosztów (32 proc.).
– Większość przedsiębiorców choć nie obawia się zaostrzenia przepisów dot. gospodarowania odpadami, świadoma jest wyzwań jakie to za sobą niesie. Poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań możliwe jest nie tylko sprostanie rosnącym wymaganiom, ale również optymalizacja procesu gospodarowania odpadami, co przekłada się na wymierne korzyści biznesowe – komentuje ekspert Stena Recycling.
Badanie zrealizowano przez PBS na zlecenie Stena Recycling techniką CATI oraz CAWI w styczniu 2016 r. Przeprowadzono je na próbie 330 firm: 280 średnich oraz 50 dużych. Respondentami były osoby odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami. Powyżej przedstawione zostały wyniki drugiej części badania pt. „Potrzeby, oczekiwania i obawy przedsiębiorstw wytwarzających odpady”. Pierwsza część pt. „Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i potencjalne inwestycje” ukazała się w kwietniu. Oba raporty dostępne są do pobrania na www.stenarecycling.pl

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Piętrzy się liczba niezapłaconych polis

Rośnie zadłużenie klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Z danych Krajowego...

Finelf postawił na dywersyfikację

W branży firm pozabankowych już od grudnia 2022 roku...

Pożyczamy coraz więcej – czy Polacy są bogatsi?

Ponad 9,7 mln pożyczek (w tym e-commerce) na kwotę...

MFiPR: otwórzmy się na możliwości jakie dają Fundusze Europejskie

Otwórz się na nowe możliwości - zachęca Ministerstwo Funduszy...