Wyniki finansowe GPW za II kwartał 2022 r. na solidnym poziomie

Wyniki finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za II kwartał 2022 r., biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną sytuację makroekonomiczną, pozostają na solidnym poziomie. Dodatkowo, w 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) zanotowała wzrost przychodów, który pozwolił na wypłatę dywidendy akcjonariuszom na poziomie 2,74 zł za akcję – o 14 groszy więcej niż pierwotnie zakładano w polityce dywidendowej. „Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką” – komentuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie drugi kwartał 2022 r. nie był łatwy. Szereg „czarnych łabędzi” – nieprzewidywalnych zdarzeń takich, jak wojna w Ukrainie, światowy kryzys energetyczny, podwyżka stóp procentowych, wysoka inflacja i osłabienie złotego oraz związane z nimi obawy inwestorów spowodowały zmniejszenie ilości transakcji giełdowych, a także spadek przychodów GPW z rynku finansowego. Mimo to przychody Grupy GPW w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. w porównaniu do II kw. 2021 r. i wyniosły 99,1 mln zł.

W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3 proc. skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2021 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 7,5 proc.

„To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję. Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką, dokonującą dywersyfikacji po stronie finansowej i biznesowej” – podkreśliła Izabela Olszewska.

Wskazała, iż pomimo skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej drugi kwartał owocował w ważne dla Grupy Kapitałowej wydarzenia: przyjęcie GPW na pełnoprawnego członka Światowej Federacji Giełd, podpisanie umowy nabycia akcji oraz umowy wspólników dotyczących nabycia przez GPW 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange oraz powołanie członków zarządu na nową kadencję.

Dodała, że z analizy 5-letnich okresów funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, iż w okresie 2017-2021 – średnie zyski netto wzrosły o 38 proc. w porównaniu do poprzedniej pięciolatki.

Grupa kapitałowa GPW, odpowiadając na potrzeby rynku wprowadza wiele nowych produktów i usług, a także wdraża ważne inicjatywy, jak standardy ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny).

„Tematyka ESG jest regularnie przedmiotem omówienia przez Zarząd GPW, Komitet ESG oraz Radę Grupy. Prowadzimy warsztaty i wykłady skierowane do pracowników w zakresie zagadnień ESG, opublikowaliśmy raport zintegrowany, który przedstawia informacje na temat strategii i modelu tworzenia wartości, ładu korporacyjnego i etyki, wpływu społecznego oraz środowiskowego GK GPW. Realizujemy także działania edukacyjne jak cykl szkoleń dla inwestorów indywidualnych oraz działamy na rzecz promocji i rozwoju rynku zielonych obligacji” – wyjaśniła Izabela Olszewska.

Przychody Grupy Kapitałowej w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. rok do roku i wyniosły 99,1 mln zł. Wyższe niż przed rokiem przychody GPW wynikają przede wszystkim z wyższych przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego.

Jak wskazał Piotr Kajczuk, dyrektor finansowy GPW, niższe o 2,4 mln zł (-3,9 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2022 r. wynikają głównie ze spadku przychodów z obrotu akcjami oraz innymi instrumentami udziałowymi o 5,9 mln zł (-17,5 proc. rdr).

„Mimo to, spółka zanotowała wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi o 32,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, innych opłat od uczestników rynku (wzrost 68 proc. rdr), obsługi emitentów (wzrost o 6,3 proc. rdr), a także sprzedaży danych z rynku finansowego (wzrost o 4,9 proc. rdr)” – dodał.

GPW osiągnęła w II kwartale 2022 r. zysk netto na poziomie 38,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. oznacza spadek o 15,5 proc., będący w głównej mierze rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych o 22,6 proc. Na te wyniki miały wpływ nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej GPW poniesione w pierwszym półroczu 2022 r.

„Jesteśmy na ostatniej prostej. Dodatkowe produkty i dodatkowi klienci to nasz potencjał przychodowy” – podsumowała Izabela Olszewska.

Wskazała również, że po wakacjach zarząd GPW zaczyna intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju GK GPW na lata 2023-2027. Dokument powinien zostać przyjęty w marcu 2023 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Otodom i Notus Finanse wspólnie przygotowały ofertę mającą ułatwiać zakup nieruchomości

Według BIK liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła w...

Niepewność paraliżuje branżę turystyczną

Po zaskakująco dobrym wrześniu polska branża turystyczna wstrzymała oddech...

Czy na naszych stołach może tej zimy zabraknąć polskich owoców oraz warzyw?

Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie dostępnej, bezpiecznej żywności...

Polskie firmy ograniczają zakupy

Przeciętny wzrost cen produktów i usług niezbędnych polskim firmom...