Powidzki Park Krajobrazowy. Lepsza ochrona przed powodzią oraz niedoborem wody

8 listopada 2022 r. w obecności wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka podpisany został list intencyjny pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA, Stowarzyszeniem Powidzkiego Parku Krajobrazowego, samorządami oraz nadleśnictwem. Strony zadeklarowały podjęcie działań w kierunku odbudowy zasobów wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego i sąsiadujących z nim obszarów.

– Odbudowa stosunków wodnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i w zlewni Biskupiej Strugi jest zadaniem koniecznym, by przyśpieszyć odbudowę poziomu wód na tym obszarze. Jestem przekonany, że dzięki szeroko zakrojonej współpracy jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie planowane przedsięwzięcia – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Celem listu intencyjnego jest podjęcie współpracy na rzecz przywrócenia zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarach przyległych oraz poprawy stosunków hydrologicznych w tym rejonie. Celem porozumienia jest ponadto zwiększenie retencji na terenie wschodniej Wielkopolski, a także wykorzystanie wyrobisk pokopalnianych zlokalizowanych w zlewni Biskupiej Strugi do prowadzenia gospodarki retencyjnej i przeciwpowodziowej.

Współpraca prowadzona będzie w ramach zadania „Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód”. Realizacja zadania ma na celu przerzut wód z Warty do stanowiska szczytowego Kanału Ślesińskiego poprzez istniejące przepompownie w Morzysławiu i Pątnowie, skąd woda będzie doprowadzana rurociągami do zbiorników po odkrywkach węgla brunatnego położonych na północny-zachód od Konina. Zbiorniki te zostaną docelowo włączone w system zlewniowy Biskupiej Strugi i jej dopływów, co pozwoli na poprawę bilansu wodnego na tym obszarze.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2022-2025, a jej koszt ma wynieść ok. 35 mln zł. Zadanie będzie jednym z 25 przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski wschodniej”, zgłoszonego do finansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Źródło: PAP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

REKLAMAspot_img
PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img
REKLAMAspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Już ponad 500 bloków zamierza zainstalować fotowoltaikę

Wielki sukces programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach...

Bałtyk potrzebuje odpowiedzialnych rybaków oraz konsumentów

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Ma...

Zeroemisyjne usługi kurierskie. DHL Parcel inwestuje w kolejne elektryki MAN

Do zeroemisyjnej floty DHL Parcel dołączyły nowe samochody elektryczne...