Jubileuszowa edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Ruszyła XXV edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, który wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku. Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet 12, otrzyma 25 tys. zł. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Szybko zmieniający się świat, nie może obyć się bez innowacji niosących ze sobą obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, a często także dla całej gospodarki. Z tego względu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) już po raz 25 ogłosiły konkurs „Polski Produkt Przyszłości”. Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko. Mogą być to rozwiązania z dowolnej dziedziny. Aplikować mogą (indywidualnie lub wspólnie) uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski.

„Innowacje to dziś jeden z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki. Ich wdrażanie to zazwyczaj konsekwencja dobrej współpracy świata nauki i biznesu. Dzięki konkursowi >>Polski Produkt Przyszłości<< od lat dostrzegamy, doceniamy i dofinansowujemy realizację zwycięskich, nowatorskich projektów, które są efektem wizji i ciężkiej pracy konkretnych osób, firm i ośrodków badawczo-naukowych” – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

„Tytuł >>Polskiego Produktu Przyszłości<< przyznawany jest polskim instytucjom naukowym i przedsiębiorcom już od 25 lat. Przez ten czas polska gospodarka nieprawdopodobnie się rozwinęła. Nagrodziliśmy już ponad 200 innowacyjnych, często przełomowych rozwiązań, a >>Polski Produkt Przyszłości<< sam stał się marką rozpoznawalną na polskim rynku. Poziom zgłoszeń konkursowych rośnie z każdym rokiem, a sam konkurs niezmiennie cieszy się zainteresowaniem podmiotów, które tworzą i wdrażają nowatorskie rozwiązania korzystne dla polskiej gospodarki. Naszym celem jest promowanie naukowców i przedsiębiorców zasłużonych w napędzaniu rozwoju nowych technologii. Z wielką niecierpliwością i ciekawością czekamy na tegoroczne zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w >>Polskim Produkcie Przyszłości<<” – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Przed nami wyjątkowa, jubileuszowa edycja >>Polskiego Produktu Przyszłości<<. Jako NCBR co roku podkreślamy jak ważną rolę odegrał konkurs wskazując polskim przedsiębiorcom i naukowcom od tak wielu już lat ścieżkę do osiągania wspólnych sukcesów. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że Polacy myślą innowacyjnie i mają ambicje konkurować ze swoimi rozwiązaniami na zagranicznych rynkach. Dlatego po raz kolejny zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń autorów projektów, które już teraz napawają nas dumą. Chcemy pokazać je światu jako kolejne dowody na siłę i dynamiczny rozwój polskiej myśli technologicznej” – zachęca dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor NCBR.

Warto podkreślić, że uczestnicy konkursu powinni dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest też z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania – powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje produkty w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy.

Zgłoszone projekty oceniane będą przez ekspertów branżowych pod kątem poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, poziomu zaawansowania prac nad produktem, strategii wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł. Kapituła konkursu może przyznać także nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację. Instytucje reprezentowane w Kapitule mogą przyznać też własne nagrody.

Organizatorzy konkursu czekają na aplikacje do 1 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkursppp.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).

Źródło informacji: PARP. Zdjęcie ilustracyjne – fot Shutterstock.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Elastyczność sieci szansą na energię elektryczną dostępną wszędzie

Nowoczesny, dynamiczny system elektroenergetyczny wymaga wdrażania innowacyjnych produktów i...

Trendy kształtujące branżę biotechnologiczną

Biotechnologia obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w...

Prace badawczo-rozwojowe w sektorze farmaceutycznym

Jak wynika z raportu Bank of America Merrill Lynch,...

Lidzbark Warmiński. Powstaje Ciepłownia Przyszłości

Przekształcanie w Polsce ciepłownictwa opartego na paliwach kopalnych w...